ใช้กฎ 80/20 เพื่อให้ "งานสำเร็
อยากให้ "งานเสร็จเร็วขึ้น" ลองใช้กฎ 80/20 ดูนะคะ
พัฒนาสร้างผิวหนังมนุษย์ในจานทดลอง
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอันหลาก หลายทำให้อะไรๆ ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ อย่างเม