Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

ทางหลวงแผ่นดิน 
     1 สาย คือ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ผ่านพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 33 - 40


ทางหลวงจังหวัด
     ถนนคลองหลวงจากแยกถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 40 (บางขัน) ตัดข้ามท้องที่ไปยังทิศตะวันออก
     ถนนบางขัน-เชียงราก จากแยกถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 40 (บางขัน) ตัดข้ามท้องที่ไปยังทิศตะวันตก


ทางรถไฟ
     เป็นทางรถไฟสายเหนือ ที่สถานีรถไฟเชียงราก ผ่านท้องที่ด้านทิศตะวันตก และใช้เส้นทางแบ่งเขตของอำเภอคลองหลวงกับอำเภอเมืองปทุมธานี


ทางน้ำ  
     มีคลองระบายน้ำที่ทางรัฐบาลขุดขึ้น จำนวน 2 คลอง เพื่อใช้เป็นคลองระบายน้ำ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 16 กิโลเมตร ลึก 2 เมตร ผ่านท้องที่จากเหนือไปใต้ ระยะห่างระหว่างคลองประมาณ 1.5 กิโลเมตร ทั้งสองคลองเชื่อมระหว่างคลองรังสิตด้านทิศใต้กับคลองระพีพัฒน์


การจัดการขนส่งมวลชน
     มีบริษัท ขนส่ง จำกัด สาขารังสิต ให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทาง แบบรถธรรมดา และรถปรับอากาศจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ


การประปา
     เทศบาลเมืองคลองหลวงได้ดำเนินกิจการพาณิชย์ด้านการจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปามาจากแหล่งน้ำใต้ดิน (ซึ่งเป็นแหล่งน้ำประปาที่ได้มาจากน้ำบาดาลไม่ใช่น้ำประปาผิวดิน)


การไฟฟ้า
     การให้บริการไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ มีจำนวน 58 สายครัวเรือนที่มีไฟฟ้า จำนวนประมาณ - ครัวเรือน


สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th