Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 ส.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

15 ส.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2562

13 ส.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ปี 2562 (ภาคเช้า)

13 ส.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ปี 2562 (ภาคค่ำ)

30 ก.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (ภาคค่ำ)

05 ก.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

12 มิ.ย. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

05 มิ.ย. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

05 มิ.ย. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง การประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

03 มิ.ย. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th