Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.ค. 2562
ถึง
23 ก.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ค. 2562
ถึง
22 ก.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกาศรายงานการจัดซื้อ / จัดจ้าง
08 ก.ค. 2562
ถึง
08 ก.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
08 ก.ค. 2562
ถึง
08 ก.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
01 ก.ค. 2562
ถึง
01 ก.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายสำหรับชุมชน จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2562
ถึง
21 มิ.ย. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ส่งประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
19 มิ.ย. 2562
ถึง
19 มิ.ย. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
19 มิ.ย. 2562
ถึง
19 มิ.ย. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562
25 ต.ค. 2561
ถึง
25 ต.ค. 2561
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25 ต.ค. 2561
ถึง
25 ต.ค. 2561
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th