Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.ย. 2560 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง
15 ก.ย. 2560 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง
15 ก.ย. 2560 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง 1.รายงานประมาณการรายรับ พ.ศ.2561
15 ก.ย. 2560 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง 2.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2561
15 ก.ย. 2560 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง 3.รายงานประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2561
15 ก.ย. 2560 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง 4.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2561
14 ก.ย. 2560 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ข้อมูลเบื้องต้นของอปท (พ.ศ.2560)
14 ก.ย. 2560 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง คำแถลง (พ.ศ.2560)
14 ก.ย. 2560 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง คำแถลง รายละเอียดคำแถลง (พ.ศ.2560)
14 ก.ย. 2560 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ (พ.ศ.2560)

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th