Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 เม.ย. 3062 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ปี 2562 วันที่ 18 เม.ย. 62
08 ส.ค. 2562 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ขอนำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2562
07 ส.ค. 2562 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง การจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผล การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคลองหลวง
07 ส.ค. 2562 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง คำสั่งเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง (แทนคณะเดิม)
06 ส.ค. 2562 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน เลียบคลองส่งน้ำที่ 8 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6-7 ตำบลคลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ค. 2562 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
26 ก.ค. 2562 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 2
26 ก.ค. 2562 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 3
19 ก.ค. 2562 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 ปี 2562 วันที่ 19 ก.ค. 62
15 ก.ค. 2562 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2562 วันที่ 15 ก.ค. 62

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th