Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ปี 2562 วันที่ 18 เม.ย. 62 (18 เม.ย. 3062)  
ขอนำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระ... (08 ส.ค. 2562)  
คำสั่งเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง (แทนคณะเดิม) (07 ส.ค. 2562)  
การจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผล การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วั... (07 ส.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน เลียบคลองส่งน้ำที่ 8 ฝั่งตะวันต... (06 ส.ค. 2562)
การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 3 (26 ก.ค. 2562)
การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 2 (26 ก.ค. 2562)
การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (26 ก.ค. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 ปี 2562 วันที่ 19 ก.ค. 62 (19 ก.ค. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2562 วันที่ 15 ก.ค. 62 (15 ก.ค. 2562)
การตราเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (25 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 ปี 2562 วันที่ 24 มิ.ย. 62... (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปั พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศ... (21 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการจัดเก็บภาษีตามบัญชีรายละเอียดผู้ชำระภาษี (ก.ค.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (21 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การปิดงบประมาณ เรื่อง การปิดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมา... (21 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 ปี 2562 วันที่ 14 มิ.ย. 62... (14 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ปี 2562 วันที่ 7 มิ.ย. 62 (07 มิ.ย. 2562)
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ (07 มิ.ย. 2562)
คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการขอใช้เครื่องหมาย... (07 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ปี 2562 วันที่ 30 พ.ค. 62 (30 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสา... (19 ส.ค. 2562)  

การประชุมสภาเทศบาล สมัยส... (15 ส.ค. 2562)  

กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษ... (13 ส.ค. 2562)  

กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษ... (13 ส.ค. 2562)

กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ... (30 ก.ค. 2562)

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการ... (05 ก.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบ... (12 มิ.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เ... (05 มิ.ย. 2562)

การประชุมประชาคมชุมชนเมือ... (05 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉ... (03 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉ... (03 มิ.ย. 2562)

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการ... (23 พ.ค. 2562)

การประสภาเทศบาลเมืองคลองห... (08 พ.ค. 2562)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่... (07 พ.ค. 2562)

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิ... (22 เม.ย. 2562)

งานสงกรานต์ ประจำปี 2562... (13 เม.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม... (09 เม.ย. 2562)

ตอนรับคณะนักศึกษามหาวิทยา... (03 เม.ย. 2562)

การประชุมประชาคมชุมชนเมือ... (27 มี.ค. 2562)

ประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองห... (26 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ก.ค. 2562)  
ประกาศรายงานการจัดซื้อ / จัดจ้าง (22 ก.ค. 2562)  
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (08 ก.ค. 2562)  
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (08 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายสำหรับชุมชน จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดร... (01 ก.ค. 2562)
ส่งประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 แล... (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 (19 มิ.ย. 2562)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 ต.ค. 2561)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า... (18 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า... (18 ต.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (14 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ... (22 ธ.ค. 2558)
แบบรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 (12 พ.ย. 2558)
แบบรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (12 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (09 ก.พ. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
 
Responsive imageสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th